• +420 415 240 240
  • info@klinovec.cz

Stezky a jejich sekce

Jména sekcí jsou inspirována zejména historickými a lesnickými mapami. Chtěli jsme, aby vás stezky zavedly na nepoznaná místa, zároveň, aby jejich názvy odkazovaly na historii míst, kudy vedou. Měli jsme k dispozici několik mapových podkladů, které zahrnují Lesnickou mapu v měřítku 1:11520 vytvořenou H. Bretschneiderem na Lesnické univerzitě ve Vídni roku 1891,Hornickou mapu Jáchymovského revíru z roku 1774, Hornickou mapu Středního Krušnohoří v měřítku 1:22 300 vytvořenou Christianem Höllerem ve Vídni a další historické vojenské mapy.

Názvy sekcí odkazují především na bohatou hornickou a lesnickou historii tohoto místa.

Azur (lehký)

1 / Na Sonnenwirbellu

Sonnenwirbel je jeden z historických názvů pro vrchol Klínovec, v některých mapách i pro přilehlé vrcholové partie masivu Klínovce.

2 / Pytlácká

Lesy v okolí Klínovce jsou plné zvěře. Při projektování této sekce jsme zahlédli velikého jelena. Kdybychom byli pytláci, vyrazíme právě sem. Pytlačit se sem však chodí zejména na borůvky.

3 / Koželužna

Jedna z historických map nám odhalila, že se nedaleko odtud nacházelo místo na zpracování kůží.

4 / Milíře

Na této sekci jsme naráželi na množství uhelných polí. Patrně se jedná o pozůstatky starých milířů - zařízení pro výrobu dřevěného uhlí, která zajišťují pomalé hoření za minimálního přístupu vzduchu ale při relativně vysoké teplotě, přičemž uvnitř milíře dochází ke karbonizaci dřeva.

5 / Nad Suchou

Tato sekce vede nad Suchou hned dvakrát. Je situovaná nad obcí Suchá, navíc ve své polovině přechází vodní tok Suchá, který i přes svůj název umí mít pořádnou sílu.

6 / Ochsenraum

Zdejší svahy jsou jedny z nejprudších v celé oblasti a asi to byla pořádná dřina, kterou zvládl jen pár volů (ochse - vůl, ochsen - dřina).

7 / Lehmgruben

Svahy vpravo od této stezky jsou bohaté na kvalitní zeminu. To věděli již naši předci, když pojmenovali tuto oblast názvem, který v překladu znamená jílová jáma nebo jílový důl (lehm – jíl, gruben – kopat). Jednu z těchto jam obkroužíte hned na začátku této sekce.

8 / Vogelherd

Výraz z historické mapy, který nedává mnoho smyslu ani znalcům Krušnohorské Němčiny. Důkladným pátráním jsme zjistili, že se pravděpodobně jedná o místo, kde se slétali ptáci. Od stejného názvu je odvozen i název místní křižovatky Sletiště.

9 / Adalbert

Adalbert, česky Vojtěch, je název jedné z významných štol Jáchymovského revíru. Podle map se nacházela v nejnižších partiích svahu, ve kterém je dnes tato sekce umístěna.

Rubin (středně obtížný)

1 / Bartum

Bartholomäusberg (hora Sv. Bartoloměje) je alternativní historický název pro Klínovec a jeho přilehlé vrcholové partie.

2 / Prales

Krušné hory tvořily v minulosti neprostupnou pralesní hradbu, kterou považovali Římané za bezpečnou ochranu před možnou invazí germánských kmenů. Něco z neprůchodnosti a tajemné atmosféry pralesa, který nesl název Miriquidi nebo Dunkelwald (temný les) stále zůstává v této těžko dostupné části Klínoveckých lesů.

3 / Starkenberg

Tato sekce je umístěna na jeden z dílčích hřebenů masivu Klínovce. V překladu zřejmě široký hřeben. Mírnější svahy umožnily umístit zábavnou a hravou sekci.

4 / Salzereith

Slovo reith označuje mýtinu nebo paseku. Salz znamená sůl. Pravděpodobně se jedná o oblast, kde lidé umístili zdroj pro divokou lesní zvěř - takzvané slanisko.

5 / Klunker

Historické mapy uvádějí název Klinkerhau. Hau znamená mýtina nebo paseka. Když vezmete slovo Klinker a vyměníte jedno písmeno, máte slovo klunker. Kdo neví, co je klunker, povinně použije google!

6 / Zvonivka

Opět oblast Klinkerhau. Klinker podle překladače znamená cihlu nebo slínek. Zvonivka je druh cihly. A taky bezva sekce.

7 / Mittelberg

Mittelberg označuje pásmo nižších svahů pod Klínovcem. Historické mapy rozlišuji Mittelberg, nám známý jako Černý vrch a Grosser Mittelberg , který označuje nižší patra masivu Klínovce. Právě v těchto svazích je tato sekce umístěna.

8 / Edellen

Edellen, Edellautstollen nebo Štola Saských šlechticů – různé názvy pro jednu z nejvýznamnějších historických štol. Podle map se nacházela v nejnižších partiích svahu, ve kterém je dnes tato sekce umístěna.

Baron (náročný)

1 / Panorama


2 / Kracklreith

Podle všeho šlo o neodstupnou mýtinu, na kterou se muselo vyškrábat nebo vyšplhat (Kraxeln). Okolní prudké svahy těmto domněnkám dávají za pravdu. Dnes tu na jezdce místo dřiny čeká série 5 hravých klopenek.

3 / Černoles

Historické mapy nazývají lesy rozprostírající se odsud až do údolí Klínoveckého potoka jako Schwarzwald. Tedy Černý les.

4 / Cihelna

Opět oblast Klinkerhau. Protože klinker znamená cihlu, patrně zde byla vhodná půda pro výrobu cihel.

5 / Slínek

Slínek jsou hrudky nebo konkrece, vyrobené slínováním (spojením bez tavení až k bodu zkapalnění) vápence a hlinitokřemičitanovým jílovým materiálem, který vzniká během výroby v cementářské peci. Také se může jednat o kamenité zbytky při spalování uhlí nebo z pece. To vše může znamenat Klinker a proto pátá sekce Barona umístěná v oblasti Klinkerhau nese právě tento název.

6 / Lobegott Schmidt

Karl Friedrich Lobegott Schmidt (1820 – 1908) byl hornický živnostníkem (tzv. nákladníkem). Mezi horníky měli nákladníci zvláštní postavení. Posledním ,,nákladníkem‘‘ v této oblasti byl Karl Friedrich Lobegott Schmidt z Mílova, který podle pověsti v 67 letech poslechl boží vnuknutí a razil štolu do tvrdé skály. V 80 letech byl tento živnostník vyřízený. Svého cíle nedosáhl.

Pan Schmidt to díky tomuto kousku dotáhl do brožury Významné osobnosti Krušných hor, jeho podobizna dokonce zdobí titulní stranu. Nás jeho příběh inspiroval k pojmenování této sekce, protože se jedná o extrémně kamenité a skalnaté svahy. Tato sekce však snad svého cíle dosáhne. Glück auf!

Sjezdová trať Downhill Klínovec (těžký)