• +420 415 240 240
 • info@klinovec.cz

Pravidla chování na stezkách

 1. Věnujte pozornost informačním tabulím na nástupních místech Trail Parku Klínovec a vyber stezku odpovídající tvým dovednostem, fyzické kondici a vybavení.
 2. Pohyb po stezkách je na vlastní nebezpečí.
 3. Respektuj doporučení týkající se vybavení pro jízdu na jednotlivých stezkách. Vždy používej přilbu a další ochranné vybavení. Vždy měj sebou mapu a mobilní telefon.
 4. Měj jízdu vždy pod kontrolou, abys mohl bezpečně zastavit.
 5. Nejezdi v protisměru.
 6. Předjíždění oznam pomalejšímu jezdci slovem STOPA. Rychlejšímu jezdci na signál STOPA uvolni cestu zpomalením na horní hraně stezky.
 7. Zastavuj pouze tam, abys byl vidět přijíždějícími jezdci, a abys ostatním nepřekážel.
 8. Než se znovu rozjedeš, rozhlédni se a dej přednost jezdcům přijíždějícím shora.
 9. Dodržuj všechna omezení provozu a uzavírky na stezkách a respektuj značení v terénu.
 10. Jezdi po značených stezkách. Nevyjížděj alternativní stopy nebo stezky. Nejezdi smykem.
 11. Pohyb na stezkách je zakázán pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 12. Buď ohleduplný k ostatním uživatelům lesa a přírodě.
 13. Porušení kodexu může být důvodem k odebrání jízdenky na lanovku.