• +420 415 240 240
  • info@klinovec.cz

Jak postupovat při zranění

Při jízdě na stezkách může dojít k nehodě a zranění. V takových případech je nutné přivolat na pomoc Horskouslužbu, která zraněného transportuje z lesa na místo, kam může přijet odborná lékařská pomoc. Telefonní číslona Horskou službu je +420 1210. V případě ztráty signálu je třeba volat tísňovou linku 112.

Pro snazší určení polohy zraněného na stezce jsme u stezky umístili 120 cm vysoké sloupky. Každý sloupek obsahuje štítek s unikátním číslem (např. na stezce Azur 111 – 199), které je nutné dispečerovi Horské služby sdělit. Prvníčíslice značí stezku, druhá číslice označuje její sekci, poslední číslice je pořadí daného sloupku v sekci. Sloupky jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti zhruba 250 - 350 metrů. Horská služba je tak schopna s velikou přesnostíidentifikovat polohu zraněného.

Nebuďte lhostejní ke zraněným a pomozte i tak, že přivoláte Horskou službu. Dostaňte se k nejbližšímu sloupkua zavolejte Horskou službu. Pokud jste sloupek nedávno minuli, vracejte se k němu s velikou opatrností pěšky a kolo nebo koloběžku veďte stranou – budete se pohybovat v protisměru a jezdec přijíždějící shora vás nemusí spatřit a může dojít k další kolizi.

Vždy u sebe při jízdě na stezkách mějte nabitý mobilní telefon pro přivolání pomoci Horské služby nebo tísňové linky.